Facultade de Fisioterapia

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao forma parte do plan de estudos do grao en Fisioterapia cunha carga lectiva de 9 créditos ECTS.

Debe ser un traballo orixinal, realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, baixo titorización docente, e debe permitir amosar de xeito integrado a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título.

O TFG deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades:

  • Capacidade para definir a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con algún ámbito de coñecemento do grao
  • Capacidade para realizar o traballo proxectado
  • Capacidade para presentar e defender o TFG

INFORMACIÓN SOBRE O TFG

Iria Da Cuña Carrera

Coordinadora da materia de TFG

+34 986 801 774


NORMATIVA DO TFG

Facultade de Fisioterapia | UVIGO
Instrucion reclamacións TFG

Aclaración sobre as tarefas de titorización do TFG

A titularidade dos dereitos da propiedade intelectual corresponderá ao/á estudante que o elaborou. Esta titularidade pode compartirse coa persoa titora.


Traballo Fin de Grao - Curso 2016/2017


Guía Docente da materia Traballo Fin de Grao
Solicitude de Defensa do TFG a través da Secretaría Virtual

Tribunais do TFG - Convocatoria 1º cuadrimestre 2016-2017
Tribunais do TFG - Convocatoria 2º cuadrimestre 2016-2017
Tribunais do TFG - Convocatoria xullo 2016-2017Cursos Anteriores


Traballos Fin de Grao defendidos

2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010


Tribunais do Traballo Fin de Grao

2015-2016: Convocatoria de febreiro, xuño e xullo | 2014-2015: Convocatoria de xuño e xullo