Facultade de Fisioterapia

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao forma parte do plan de estudos do grao en Fisioterapia cunha carga lectiva de 9 créditos ECTS.

Debe ser un traballo orixinal, realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, baixo titorización docente, e debe permitir amosar de xeito integrado a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título.

O TFG deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades:

  • Capacidade para definir a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con algún ámbito de coñecemento do grao
  • Capacidade para realizar o traballo proxectado
  • Capacidade para presentar e defender o TFG

INFORMACIÓN SOBRE O TFG

Iria Da Cuña Carrera

Coordinadora da materia de TFG

+34 986 801 774


NORMATIVA DO TFG

Facultade de Fisioterapia | UVIGO
Instrucion reclamacións TFG

Aclaración sobre as tarefas de titorización do TFG

A titularidade dos dereitos da propiedade intelectual corresponderá ao/á estudante que o elaborou. Esta titularidade pode compartirse coa persoa titora.


Traballo Fin de Grao - Curso 2017/2018


Guía Docente da materia Traballo Fin de Grao
Solicitude de Defensa do TFG a través da Secretaría Virtual

Tribunais do TFG - Convocatoria 1º cuadrimestre 2017-2018
Tribunais do TFG - Convocatoria 2º cuadrimestre 2017-2018
Tribunais do TFG - Convocatoria xullo 2017-2018


Calendario do TFG 2017-2018

Calendario de defensa do TFG 2017-2018

  • Solicitude de titorización do TFG: pendente de aprobación
  • Confirmación de titorización á coordinadora do TFG: pendente de aprobación
Prazos de defensa do TFG 2017-2018
Prazo Solicitude Defensa Entrega do TFG Defensa
1º Prazo (outubro 2017) Do 10/10/2017 ao 23/10/2017 13/10/2017 27/10/2017
2º Prazo (1º cuadrimestre) Do 08/01/2018 ao 12/02/2018 26/01/2018 16/02/2018
3º Prazo (2º cuadrimestre) Do 07/05/2018 ao 10/06/2018 11/05/2018 14/06/2018
4º Prazo (xullo 2018) Do 25/06/2018 ao 16/07/2018 29/06/2018 19/07/2018


Cursos Anteriores


Traballos Fin de Grao defendidos

2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010


Tribunais do Traballo Fin de Grao

2016-2017: Convocatoria de febreiro, xuño e xullo
2015-2016: Convocatoria de febreiro, xuño e xullo
2014-2015: Convocatoria de xuño e xullo