Informes anuais

Código Informe
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación do centro
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT

 

Outros documentos

Código Documento
R2 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento e o control da docencia
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe de accións de coordinación do centro
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

Informe de avaliación do PAT
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015