Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias específicas 90
Obrigatorias non específicas 15
Optativas 24
Prácticas externas 42
Traballo Fin de Grao 9
Total 240

 

Descrición do plan de estudos

Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Anatomía Humana 9 FB
Fisioloxía Humana 9 FB
Bioquímica e Biofísica 6 FB
Movemento Funcional en Fisioterapia 9 FB
Psicoloxía: Aplicacións en Ciencias da Saúde 6 FB
Afecccións medicocirúrxicas 9 FB
Afecccións médicas 6 FB
Afecccións cirúrxicas 6 FB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Fundamentos de Fisioterapia 6 OB
Valoración en Fisioterapia 6 OB
Cinesiterapia 9 OB
Fisioterapia Xeral I 9 OB
Fisioterapia Xeral II 9 OB
Terapia manual 9 OB
Saúde Pública e Fisioterapia comunitaria 6 OB
Fisioterapia de trastornos neuromotrices 9 OB
Fisioterapia cardiorrespiratoria 9 OB
Fisioterapia en Especialidades Clínicas I 9 OB
Fisioterapia en Especialidades Clínicas II 9 OB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Radioloxía 6 OB
Metodoloxía da Investigación en Ciencias da Saúde 9 OB
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Inglés para Ciencias da Saúde 6 OP
Fisioterapia no Deporte e a Actividade Física 6 OP
Pilates Aplicado en Fisioterapia 6 OP
Fisioterapia en Pediatría 6 OP
Fisioterapia en Uroxinecoloxía e Obstetricia 6 OP
Fisioterapia no Linfedema 6 OP
Fisioterapia na Diversidade Funcional 6 OP
Rehabilitación cardiaca 6 OP
Fisioterapia Laboral e Ergonomía 6 OP
Fisioterapia Cérvico-Cráneo-Mandibular 6 OP
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Estadías Clínicas 42 PE
Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Traballo Fin de Grao 9 TFG