50No Grao en Fisioterapia o cadro de profesorado que imparte docencia está integrado na actualidade por 15 profesores permanentes (véxase a táboa de abaixo). Dos 15, o 86,67% posúen o título de doutor. O cadro de persoal complétase con 4 axudantes doutoras, 7 asociados e 2 docentes-investigadoras contratadas (1 contratada posdoutoral e 1 bolseira FPI). Ademais, para impartir a docencia clínica da materia Prácticas externas: Estancias Clínicas, contamos con 25 profesores Asociados en Ciencias da Saúde (9 homes, 36%, e 16 mulleres, 64%; ningún deles posúe o título de doutor) e 6 titores clínicos (3 homes e 3 mulleres, e ningún doutor).

 

Cadro de PDI – Curso 2019/2020

Categoría Homes Mulleres Total % TIT AD
CU 0 1 1 3,57% Dr. TC
TU 4 2 6 21,43% Dr. TC
CEU 1 0 1 3,57% Dr. TC
PCD 1 4 5 17,86% Dr. TC
TEU 2 0 2 7,14% Dr. TC
PAD 0 4 4 14,29% Dr. TC
PA 3 4 7 25,00% Dr. TC
Outros 0 2 2 7,14% Lic. TC
TOTAL 11 17 28

Información detallada do profesorado