Equipo Decanal

 

Mª Mercedes Soto González
Decana

Iria da Cuña Carrera
Vicedecana

Mª del Rocío Abalo Núñez
Secretaria

 

Eleccións a decano/a 2023

O 2 de outubro de 2023, a decana da Facultade de Fisioterapia, seguindo o establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo e no Regulamento Electoral Xeral da Universidade de Vigo, procede a convocar eleccións a decana/o do centro.

Consulta todo o proceso electoral no taboleiro de anuncios da sede electrónica da UVigo:

Consulta o taboleiro

 

Decanato

Facultade de Fisioterapia
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 752
sdfisioterapia@uvigo.es