Curso académico 2020/2021

O vindeiro 14 setembro terá lugar o Acto de benvida ao novo estudantado da facultade en duas quendas na Aula Magna a partir das 10.00 horas e ás 11.30 horas.

Hora Actividade
10.00 h Presentación do Equipo Decanal
Presentación do Grao en Fisioterapia
Plan de Acción Titorial (PAT)
Presentación do Centro de Linguas
Presentación do SIOPE
Delegación de estudantes
Relacións internacionais e programas de mobilidade
Páxina web do centro: información e guías docentes
Plataforma TEMA – FaiTIC
Normas do centro: préstamo de laboratorios, taquillas, batas, zocos…
Prácticas académicas: no centro e externas
Actividades que desenvolve a facultade e nas que colabora (eventos deportivos, charlas en centros educativos, conferencias, …)
10.45 h Visita guiada ás instalacións da facultade