Esta modificación do Grao en Fisioterapia entra en vigor para todos os efectos a partir do curso 2020/2021. Para efectuar unha transición ordenada e que ningún estudante resulte prexudicado no proceso, teranse en conta as táboas de adaptación seguintes:

Adaptación entre a Diplomatura en Fisioterapia e o título de grao 2020/21

Adaptación entre o título de grao 2009/10 e 2020/21