Composición

Cargo Nome
Presidenta Mª Mercedes Soto González
Coordinadoras Mercedes Soto González
Iris Machado de Oliveira
Secretaria Yoana González González
Enlace de Igualdade Mª del Rocío Abalo Núñez
Coordinador da titulación Lorenzo Antonio Justo Cousiño
Representante do PDI Yoana González González
Iria da Cuña Carrera
Representante do PAS Elena Vázquez Losada
Representantes do Estudantado Vanesa Iglesias Pérez
Bruno Lemiña Ojea
Raquel Reguera Arzúa
Representante do Estudantado Egresado Pablo Campo Prieto
Administrador do campus Elena Vázquez Losada
Representante da sociedade Perfecto Pampín Lado

 

Funcións

Ocúpase da elaboración do Manual de Calidade e do establecemento e supervisión dos procedementos relacionados có Sistema de Garantía de Calidade así como de debater, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, coa fin de potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela inflúen.

Regulamento da Comisión de Calidade

 

Acordos

2022: 27/I
2021: 12/III | 06/IV | 05/VI | 21/VII | 26/VII
2020: 10/III | 24/IV | 29/VII | 30/XI
2019: 12/III | 10/V | 23/VII
2018: 24/VII | 11/XII
2017: 07/II | 23/II | 26/V | 18/VII
2016: 15/III | 28/IV | 08/VI | 21/VII | 21/VII | 28/IX | 07/XII
2015: 11/III | 06/IV | 16/IV | 19/V | 02/VII | 14/VII | 20/X | 13/XI | 01/XII