Facultade de Fisioterapia

Exames

Curso 2016-2017

1º CURSO: | 2º CURSO | 3º CURSO | 4º CURSO

1º Curso do Grao en Fisioterapia


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Anatomía humana 17/10/2016 - 09:00 h 19/12/2016 - 09:00 h 30/06/2017 - 10:00 h
Bioquímica e biofísica 20/10/2016 - 17:00 h 10/01/2017 - 11:00 h 03/07/2017 - 18:00 h
Fisioloxía humana 19/10/2016 - 16:00 h 18/01/2017 - 16:00 h 28/06/2017 - 16:00 h
Fundamentos de Fisioterapia 20/10/2016 - 10:00 h 22/12/2016 - 18:00 h 04/07/2017 - 12:00 h
Afeccións medicocirúrxicas 21/10/2016 - 17:00 h 22/05/2017 - 17:00 h 26/06/2017 - 17:00 h
Mov. funcional en fisioterapia 18/10/2016 - 10:00 h 15/05/2017 - 12:00 h 29/06/2017 - 11:00 h
Psicoloxía 18/10/2016 - 16:00 h 19/05/2017 - 12:00 h 07/07/2017 - 12:00 h
Valoración en fisioterapia T 21/10/2016 - 11:00 h 29/05/2017 - 09:00 h 05/07/2017 - 10:00 h
Valoración en fisioterapia P 21/10/2016 - 12:30 h 29/05/2017 - 11:00 h
30/05/2017 - 10:00 h
31/05/2017 - 10:00 h
05/07/2017 - 12:30 h

2º Curso do Grao en Fisioterapia


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Afeccións cirúrxicas 17/10/2016 - 17:00 h 19/12/2016 - 17:00 h 28/06/2017 - 17:00 h
Afeccións médicas 21/10/2016 - 17:00 h 22/12/2016 - 17:00 h 27/06/2017 - 17:00 h
Cinesiterapia T 18/10/2016 - 10:30 h 09/01/2017 - 09:00 h 30/06/2017 - 10:00 h
Cinesiterapia P 18/10/2016 - 12:00 h 09/01/2017 - 12:00 h
10/01/2017 - 10:00 h
11/01/2017 - 10:00 h
30/06/2017 - 12:00 h
Fisioterapia xeral T 20/10/2016 - 09:30 h 17/01/2017 - 09:00 h 03/07/2017 - 10:00 h
Fisioterapia xeral P 20/10/2016 - 12:00 h 17/01/2017 - 12:00 h
18/01/2017 - 10:00 h
19/01/2017 - 10:00 h
03/07/2017 - 12:00 h
Electroterapia e ultrasonoterapia T 21/10/2016 - 10:00 h 29/05/2017 - 11:00 h 05/07/2017 - 09:30 h
Electroterapia e ultrasonoterapia P 21/10/2016 - 12:00 h 29/05/2017 - 13:00 h
30/05/2017 - 10:00 h
31/05/2017 - 10:00 h
05/07/2017 - 12:00 h
Fisioterapia manipulativa articular T 19/10/2016 - 10:00 h 18/05/2017 - 09:00 h 26/06/2017 - 09:00 h
Fisioterapia manipulativa articular P 19/10/2016 - 12:00 h 18/05/2017 - 11:00 h
19/05/2017 - 09:00 h
26/06/2017 - 11:00 h
Radioloxía 19/10/2016 - 17:00 h 15/05/2017 - 16:30 h 04/07/2017 - 16:00 h
Saúde pública e fisioterapia comunitaria 20/10/2016 - 17:00 h 24/05/2017 - 17:00 h 06/07/2017 - 17:00 h

3º Curso do Grao en Fisioterapia


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Fisioterapia neurolóxica e especial T 19/10/2016 - 11:00 h 16/01/2017 - 11:00 h 26/06/2017 - 11:00 h
Fisioterapia neurolóxica e especial P 19/10/2016 - 16:00 h 16/01/2017 - 16:00 h
17/01/2017 - 10:00 h
18/01/2017 - 10:00 h
26/06/2017 - 13:00 h
Fisioterapia respiratoria e masoterapia especial T 17/10/2016 - 10:00 h 09/01/2017 - 11:30 h 28/06/2017 - 10:00 h
Fisioterapia respiratoria e masoterapia especial P 17/10/2016 - 12:00 h 09/01/2017 - 13:00 h
10/01/2017 - 10:00 h
11/01/2017 - 10:00 h
28/06/2017 - 11:30 h
29/06/2017 - 10:00 h
Fisioloxía do exercicio e do esforzo T 19/10/2016 - 18:00 h 20/12/2016 - 09:00 h 04/07/2017 - 16:00 h
Fisioloxía do exercicio e do esforzo P 19/10/2016 - 19:00 h 20/12/2016 - 12:00 h 04/07/2017 - 18:00 h
Fisioterapia ergonómica 21/10/2016 - 17:00 h 21/12/2016 - 18:00 h 26/06/2017 - 17:00 h
Fisioterapia na discapacidade e dependencia T 20/10/2016 - 18:00 h 21/12/2016 - 10:00 h 27/06/2017 - 16:00 h
Fisioterapia na discapacidade e dependencia P 20/10/2016 - 19:00 h 21/12/2016 - 11:30 h 27/06/2017 - 17:00 h
Inglés para ciencias da saúde 17/10/2016 - 12:30 h 22/12/2016 - 10:00 h 05/07/2017 - 11:00 h
Rehabilitación cardíaca T 18/10/2016 - 11:00 h 19/12/2016 - 11:30 h 06/07/2017 - 11:00 h
Rehabilitación cardíaca P 18/10/2016 - 12:30 h 19/12/2016 - 12:30 h 06/07/2017 - 12:00 h
Fisioterapia en especialidades clínicas I T 18/10/2016 - 09:00 h 29/05/2017 - 13:00 h 30/06/2017 - 09:00 h
Fisioterapia en especialidades clínicas I P 18/10/2016 - 12:00 h 29/05/2017 - 16:00 h
30/05/2017 - 09:00 h
31/05/2017 - 09:00 h
30/06/2017 - 12:00 h
Fisioterapia en especialidades clínicas II T 20/10/2016 - 09:00 h 22/05/2017 - 09:00 h 03/07/2017 - 09:00 h
Fisioterapia en especialidades clínicas II P 20/10/2016 - 11:00 h 22/05/2017 - 12:00 h
23/05/2017 - 09:00 h
24/05/2017 - 09:00 h
03/07/2017 - 12:00 h
Farmacoloxía 21/10/2016 - 19:00 h 15/05/2017 - 10:00 h 29/06/2017 - 12:00 h
Fisioterapia en xinecoloxía e obstetricia T 20/10/2016 - 16:00 h 18/05/2017 - 16:00 h 07/07/2017 - 10:00 h
Fisioterapia en xinecoloxía e obstetricia P 20/10/2016 - 17:00 h 18/05/2017 - 17:00 h 07/07/2017 - 11:00 h
Fisioterapia no deporte e na actividade física 17/10/2016 - 16:30 h 15/05/2017 - 18:30 h 03/07/2017 - 16:00 h
Fisioterapia no linfedema T 21/10/2016 - 13:00 h 16/05/2017 - 10:30 h 27/06/2017 - 12:00 h
Fisioterapia no linfedema P 21/10/2016 - 16:00 h 16/05/2017 - 12:00 h 27/06/2017 - 13:00 h
Pilates aplicado en fisioterapia T 19/10/2016 - 09:00 h 19/05/2017 - 10:00 h 04/07/2017 - 09:30 h
Pilates aplicado en fisioterapia P 19/10/2016 - 10:00 h 19/05/2017 - 12:00 h 04/07/2017 - 11:00 h

4º Curso do Grao en Fisioterapia


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde T 17/10/2016 - 10:00 h 12/01/2017 - 16:00 h 27/06/2016 - 11:00 h
Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde P 17/10/2016 - 10:00 h 12/01/2017 - 10:00 h
13/01/2017 - 10:00 h
27/06/2016 - 11:00 h
Traballo de Fin de Grao 28/10/2016 17/02/2017
15/06/2017
20/07/2017
Probas de homologación de títulos estranxeiros - 19/01/2017 - 12:00 h 03/07/2017 - 12:00 h

Listaxe completo de exames do Grao en Fisioterapia - Curso 2016-2017


Curso 2017-2018

Listaxe completo de exames do Grao en Fisioterapia - Curso 2017-2018Cursos Anteriores

Curso 2015-2016: 1º Curso | 2º Curso | 3º Curso | 4º Curso