Composición

Decana

 • Eva Mª Lantarón Caeiro

Persoal Docente e Investigador

 • Rafael Durán Barbosa
 • Dionisio García Pomar
 • Alicia González Represas
 • Mª Lourdes Maceiras García
 • J. Vicente Novegil Souto
 • Mª Elena Padín Iruegas
 • Gustavo Rodríguez Fuentes

Persoal Docente e Investigador non permanente

 • Iris Machado de Oliveira
 • Mª del Rocío Abalo Núñez

Persoal de Administración e Servizos

 • Marina Núñez Ocampo
 • Alberto Mariño García

Estudantado

 • Pablo Ces Lafuente
 • Sofía Fidalgo González
 • Laura Martínez Monroy
 • Raquel Reguera Arzúa

 

Calendario electoral

 

Proceso Data
Sorteo da composición da Xunta Electoral 20 de setembro de 2021
Constitución da Xunta Electoral. Aprobación do calendario electoral. Convocatoria de eleccións e publicación da convocatoria, calendario e censos provisionais (estudantes, PAS, PDI sen vinculación permanente, PDI con vinculación permanente) 23 de setembro de 2021
Prazo de reclamacións aos censos provisorios Do 24 ao 28 de setembro de 2021
Resolución das reclamacións ao censo electoral. Exposición do censo electoral definitivo (estudantes, PAS, PDI sen vinculación permanente, PDI con vinculación permanente). Resolución do número de membros a elixir en cada sector 29 de setembro de 2021
Prazo de presentación de candidaturas Do 30 de setembro ao 6 de outubro de 2021
Proclamación provisoria de candidaturas 07 de outubro de 2021
Prazo de reclamacións á proclamación provisoria de candidaturas Do 8 ao 12 de outubro de 2021
Proclamación definitiva de candidaturas. Sorteo de composición das mesas electorais. Sorteo da letra pola que debe comenzar a relación de candidaturas 13 de outubro de 2021
Período campaña electoral Do 14 de outubro de 2021 ao 18 de outubro de 2021
Votacións (de 11 a 19 horas no vestíbulo da Facultade de Fisioterapia) 20 de outubro de 2021
Proclamación provisoria de candidatos/as electos/as 21 de outubro de 2021
Prazo de presentación de reclamacións á proclamación provisoria de candidatos/as electos/as Do 22 ao 27 de outubro de 2021
Proclamación definitiva de representantes electos. Comunicación de resultados definitivos de las eleccións á Secretaría Xeral da Universidade 28 de outubro de 2021

 

Actas

 

Acordos