O Máster Universitario en Exercicio Terapéutico en Fisioterapia é un título da Universidade de Vigo que se desenvolve na Facultade de Fisioterapia do campus de Pontevedra. O título pretende formar fisioterapeutas de forma especializada no exercicio terapéutico para tratar patoloxías, ampliando a súa base de coñecementos e mellorando a súa competencia profesional.

O programa formativo facilita ao futuro estudantado a adquisición das competencias necesarias para realizar unha análise crítica do nivel de evidencia científica sobre o exercicio terapéutico, orientando aos profesionais da Fisioterapia na investigación neste campo. Tamén contribúe para seguir estudos de tercer ciclo.

Páxina web do título


 

Coordinación

Mª del Rocío Abalo Núñez
+34 986 801 754
muetf@uvigo.es
 

Asuntos administrativos

Área de Posgrao
+34 986 801 693/801 694
xnposgrapo@uvigo.es