Delegación de estudantes

 

Composición

Cargo Nome
Presidenta Raquel Reguera Arzúa
Vicepresidenta Cora Campos Fernández
Secretaria Aida Rodríguez Alonso
Tesoureira María Bas Gómez
Vogal Claudia Guerra Colmenero

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.