O Traballo de Fin de Grao forma parte do plan de estudos do Grao en Fisioterapia cunha carga lectiva de 9 créditos ECTS

Debe ser un traballo orixinal, realizado de xeito persoal e autónomo polo alumnado, baixo titorización docente, e debe permitir amosar de xeito integrado a adquisición dos contidos formativos e as competencias asociadas ao título.

O TFG deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades:

 • Capacidade para definir a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con algún ámbito de coñecemento do grao
 • Capacidade para realizar o traballo proxectado
 • Capacidade para presentar e defender o TFG

A titularidade dos dereitos da propiedade intelectual corresponderá ao/á estudante que o elaborou. Esta titularidade pode compartirse coa persoa titora.

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2020/2021

Normativas do TFG

Documentación do TFG

Titorización do TFG

 • Solicitude de titorización do TFG
  1º PRAZO: do 5 ao 7 de outubro de 2020
  2º PRAZO: do 12 ao 14 de outubro de 2020
 • Selección por parte dos titores
  1º PRAZO: do 8 ao 11 de outubro de 2020
  2º PRAZO: do 15 ao 18 de outubro de 2020

Solicitude a través de MOOVI

 

Calendario do TFG 2020/2021

Prazos Solicitude de defensa Entrega do TFG Defensa
1º prazo (outubro 2020) Do 15/10/2020 ao 26/10/2020 15/10/2020 29/10/2020
2º prazo (1º cuadrimestre) Do 27/01/2021 ao 08/02/2021 27/01/2021 18/02/2021
3º prazo (2º cuadrimestre) Do 27/05/2021 ao 14/06/2021 27/05/2021 23/06/2021
24/06/2021
4º prazo (xullo 2021) Do 08/07/2021 ao 19/07/2021 08/07/2021 27/07/2021

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Iria Da Cuña Carrera
+34 986 801 758
iriadc@uvigo.es