da Cuña Carrera

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Fisioterapia
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Información de contacto

Facultade de Fisioterapia
Despacho 2
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 758
iriadc@uvigo.es

Breve CV

Iria Da Cuña Carrera é Diplomada en Fisioterapia pola Universidade de Vigo (2008), Graduada en Fisioterapia pola Universidade da Coruña (2010) e Doutora en Ciencias da Saúde pola Universidade de Málaga (2012). Obtivo os títulos de mestrado de Xestión e investigación da dependencia e da discapacidade (2009) e de Profesorado en educación secundaria, formación profesional e ensino de idiomas (2010), ambos pola Universidade de A Coruña. Con periodicidade asiste a cursos de formación continua resaltando a formación en fisioterapia uroxinecolóxica, respiratoria, Pilates e drenaxe linfático. Para completar esta formación realiza cursos relacionados coa docencia universitaria. A súa produción científica abrangue dende publicacións en forma de comunicación en congresos e capítulos de libro relacionados coa fisioterapia e coa docencia e a publicacións de artigos científicos en revistas de carácter científico nacional e internacional. Pertence ao panel de revisores da revista Cuestiones de Fisioterapia e da revista Psicodidáctica.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Fisioterapia

P05G171V01302 | Fisioterapia cardiorespiratoria

2º cuadrimestre

Grao en Fisioterapia

P05G171V01310 | Fisioterapia no linfedema

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01202 | Exercicio terapéutico en procesos e patoloxías obstétricas e uroxinecolóxicas
P05M191V01205 | Exercicio terapéutico no tratamento de alteracións abdomino-lumbo-pelvianas (coordinador/a)

Investigación

Grupo de investigación

Fisioterapia

Liñas de investigación

  • Fisioterapia en obstetricia
  • Fisioterapia en Uroxinecoloxía
  • Aprendizaxe autorregulada: estratexias e estilos de aprendizaxe