González González

Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 15
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 774
yoana@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01301 | Fisioterapia en trastornos neuromotrices

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01107 | Exercicio terapéutico no tratamento de enfermidades neurodexenerativas e na diversidade funcional (coordinator)

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01308 | Physiotherapy in Clinical Specialities I

 

Research

Research group

Fisioterapia

Research topics

  • Fisioterapia en Neuroloxía
  • Fisioterapia en Pilates
  • Estrés e engagement no Grao en Fisioterapia