Durán Barbosa

Senior Lecturer

Area of Physiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 6

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 762
rduran@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01103 |

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01101 | Bases anatomofuncionais no exercicio terapéutico

2nd term