Soto González

Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 7
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 763
m.soto@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01204 |

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01306 | Physiotherapy in Gynaecology and Obstetrics
P05G171V01309 | Physiotherapy in Clinical Specialities II

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01202 | Exercicio terapéutico en procesos e patoloxías obstétricas e uroxinecolóxicas (coordinator)
P05M191V01205 | Exercicio terapéutico no tratamento de alteracións abdomino-lumbo-pelvianas

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Fisioterapia

Research topics

  • Fisioterapia en Uroxinecoloxía
  • Fisioterapia na promoción e prevención da saúde
  • Calidade de vida