Justo Cousiño

Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 14
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 771
lorenzo.justo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01104 |
P05G171V01304 | Fisioterapia no deporte e a actividade física

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01101 | Bases anatomofuncionais no exercicio terapéutico
P05M191V01105 | Exercicio terapéutico no tratamento de patoloxía musculoesquelética e recuperación do deportista (coordinator)

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01105 |