Ferreira Faro

Senior Lecturer

Area of Physiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 6

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 762
lilianfaro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01102 |

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Innovación en Agrolimentación y Salud

Research topics

  • Neurotransmisión dopaminérxica nigroestriatal
  • Efectos de toxinas sobre a liberación de dopamina no núcleo estriado de ratas