Machado de Oliveira

Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 12
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 768
irismacoli@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G170V01501 |

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01205 |

Grao en Fisioterapia

P05G170V01912 |

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

HealthyFit

Research topics

  • Uso da fisioterapia e do método Pilates como medida terapéutica
  • Prevención e promoción da saúde desde a Fisioterapia e o método Pilates
  • Actividade física, saúde e terceira idade