da Cuña Carrera

Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 2

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 758
iriadc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01302 |

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01310 | Physiotherapy in Lymphedema

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01202 | Exercicio terapéutico en procesos e patoloxías obstétricas e uroxinecolóxicas
P05M191V01205 | Exercicio terapéutico no tratamento de alteracións abdomino-lumbo-pelvianas (Coordinator)

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Fisioterapia

Research topics