Rodríguez Fuentes

Senior Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 10

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 766
gfuentes@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01204 |
P05G171V01305 | Pilates aplicado en fisioterapia

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01108 | Exercicio terapéutico en persoas maiores

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01205 |

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01203 | Pilates terapéutico (Coordinator)

Research

Researching profile at UVigo

Research group

HealthyFit

Research topics

  • Uso da Fisioterapia e do método Pilates como medida terapéutica
  • Prevención e promoción da saúde dende a Fisioterapia e o método Pilates
  • Actividade física, saúde e terceira idade