González Represas

Senior Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 9
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 765
alicia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01203 |

Grao en Fisioterapia

P05G170V01701 |
P05G170V01905 |

2nd term

 

Research

Research group

Fisioterapia

Research topics

  • Rehabilitación cardíaca
  • Valoración e tratamento do paciente cardíaco
  • Fisioloxía do Exercicio