González Represas

Senior Lecturer

Area of Physiotherapy
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 9
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 765
alicia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01203 |

Grao en Fisioterapia

P05G170V01701 |

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01103 | Metodoloxía da investigación (coordinator)
P05M191V01104 | Exercicio terapéutico na prevención e tratamento de enfermidades cardiovasculares (coordinator)

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01312 | Cardiac Rehabilitation

 

Research

Research group

Fisioterapia

Research topics

  • Rehabilitación cardíaca
  • Valoración e tratamento do paciente cardíaco
  • Fisioloxía do Exercicio