Composición

Nome Cargo
María Mercedes Soto González Presidenta
Mª del Rocío Abalo Núñez Secretaria
Mª Lourdes Maceiras García Membro do PDI
Yoana González González Membro do PDI
Raquel Reguera Arzúa Membro do estudantado
Pablo Ces Lafuente Membro do estudantado
Marina Núñez Ocampo Membro do PAS

 

Funcións

Son funcións da Comisión de Actividades Culturais e Profesionais:

  • Promoción da titulación nos ámbitos da súa influencia a través de actividades académicas, culturais e/ou recreativas.
  • Coordinación e organización de cursos de actualización e especialización profesional, actividades culturais e recreativas, que poderán ter lugar en colaboración con outras entidades, establecendo os aspectos económicos de acordo cos Estatutos da Universidade.
  • Procurar que, nas actividades organizadas polo centro, e respectando a normativa vixente, se establezan tarifas reducidas para alumnos/as e persoal do centro ou da Universidade.
  • Busca de fontes de financiamento de proxectos e, en particular, doazóns de equipamento e material científico e técnico por parte de organismos e institucións oficiais ou privadas.
  • Calquera outra función que, relacionada con actividades culturais e profesionais, lle asigne a Xunta de Facultade.

 

Na Xunta Ordinaria da Comisión de Actividades Culturais e Profesionais do 8 de novembro de 2016 aprobáronse os documentos a presentar para a realización de actividades culturais e/ou profesionais: para a súa solicitude presentarase un proxecto da actividade e, unha vez realizada, unha memoria sobre a mesma.

Proxecto da actividade a realizar
Memoria da actividade realizada

 

Acordos

22/03/2023 | 27/09/2022 | 28/03/2022 | 07/10/2021 | 24/02/2021 | 01/12/2020 | 17/10/2019 | 04/04/201920/11/2018 | 16/10/2018 | 02/10/2017 | 08/11/2016