Facultade de Fisioterapia

Persoal de Administración e Servizos

Persoal de Administración e Servizos da Facultade


Administración
NomeCargoTeléfonoEmail
Clara Pérez Quiñones Xefa de Negociado 986 801 775
Asuntos Económicos
NomeCargoTeléfonoEmail
Mª Begoña López Pérez Responsable 986 802 025
Secretaría de Decanato
NomeCargoTeléfonoEmail
Purificación Sánchez Arias Secretaria 986 801 752
Conserxería
NomeCargoTeléfonoEmail
Marina Núñez Ocampo Aux. Téc. de Servizos Xerais 986 801 750
José Ángel Ocampo Luaña Aux. Téc. de Servizos Xerais 986 801 750

Persoal de Administración e Servizos no Campus

PAS no Campus de Pontevedra con responsabilidades na Facultade


Administración do Campus
NomeCargoTeléfonoEmail
José González Groba Administrador do Campus 986 801 951