Facultade de Fisioterapia

Persoal de Administración e Servizos

Persoal de Administración e Servizos da Facultade


Secretaría de Decanato
NomeCargoTeléfonoEmail
Alberto Mariño García Secretario 986 801 752
Conserxería
NomeCargoTeléfonoEmail
Marina Núñez Ocampo Aux. Téc. de Servizos Xerais 986 801 750
José Ángel Ocampo Luaña Aux. Téc. de Servizos Xerais 986 801 750

Persoal de Administración e Servizos no Campus

PAS no Campus de Pontevedra con responsabilidades na Facultade


Administración
NomeCargoTeléfonoEmail
José González Groba Administrador do Campus 986 801 951
María Araceli Escaloni Labordeta Xefa de Neg. de Apoio ao campus 986 802 085
Área Académica
NomeCargoTeléfonoEmail
Mª José L. Fernández-Arruty López Xefa da Área de Estudos de Grao 986 801 994
Francisco Navaza Dafonte Xefe de Neg. de Estudos de Grao
Área Económica
NomeCargoTeléfonoEmail
María Asunción García Carro Xefa da Área 986 801 809
Ana María Castro Vaamonde Xefa de Negociado 986 801 911
Susana Quintela Gallego Xefa de Negociado 986 802 025