Facultade de Fisioterapia

Xunta de Facultade

Composición


Equipo Decanal

Decano:
Rafael Durán Barbosa
Vicedecana:
Lilian Rosana Ferreira Faro
Secretaria:
Mª Lourdes Maceiras García

Persoal Docente e Investigador Permanente

Dionisio García Pomar | José Carlos González Nores | Alicia González Represas | Manuel Gutiérrez Nieto | Eva Mª Lantarón Caeiro | J. Vicente Novegil Souto | Mª Elena Padín Iruegas | José Manuel Pazos Rosales | Gustavo Rodríguez Fuentes

Persoal Docente e Investigador non Permanente

Iris Machado de Oliveira | Mª Mercedes Soto González

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Marina Núñez Ocampo

Alumnado

Gladis Ferreira Troncoso | Fernando Martínez Fernández | Alejandro Míguez Beis | Natalia Sanmartín Otero


Actas


2017: 13/II | 23/II | 13/III | 11/V | 01/VI | 28/VI | 05/VII

2016: 03/III | 18/III | 07/IV | 22/IV | 03/V | 10/VI | 06/VII | 20/VII | 29/IX | 27/X | 14/XII

2015: 20/II | 16/III | 08/IV | 23/IV | 19/V | 12/VI | 16/VII | 05/X | 5/XI | 17/XI | 4/XII | 16/XII

2014: 08/X | 27/X | 06/XI | 28/XI | 17/XII


Acordos


2017: 13/II | 23/II | 13/III | 11/V | 01/VI | 28/VI | 05/VII | 19/VII

2016: 03/III | 18/III | 07/IV | 22/IV | 03/V | 10/VI | 06/VII | 20/VII | 29/IX | 27/X | 14/XII

2015: 20/II | 16/III | 08/IV | 23/IV | 19/V | 12/VI | 16/VII | 05/X | 5/XI | 17/XI | 4/XII | 16/XII