Facultade de Fisioterapia

Eleccións a Decano

Conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo e na Normativa para a Elección de Decanos e Directores de Centro, procédese a convocar eleccións a Decano/a do Centro conforme ao calendario establecido.


Normativa para a Elección de Decanos e Directores de Centro
Calendario Electoral


Calendario electoral


ProcesoData
Convocatoria de eleccións e publicación da normativa
Sorteo da composición da Xunta Electoral
10 de maio de 2017
Constitución da Xunta Electoral. Publicación dos censos provisionais 11 de maio de 2017
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 12 ao 16 de maio de 2017
Publicación dos censos definitivos 18 de maio de 2017
Prazo de presentación de candidaturas (solicitude de candidatura) Do 19 ao 24 de maio de 2017
Proclamación provisional de candidaturas 25 de maio de 2017
Prazo de reclamacións á proclamación provisional Do 26 ao 29 de maio de 2017
Proclamación definitiva de candidaturas 30 de maio de 2017
Votación (Xunta de Facultade Extraordinaria) 1 de xuño de 2017
Comunicación dos resultados ao Reitor 1 de xuño de 2017