Facultade de Fisioterapia

Equipo Decanal

Eva Mª Lantarón Caeiro

Eva Mª Lantarón Caeiro

DECANA
Profesora Titular de Universidade (PTU)


+34 986 801 751
Mª Mercedes Soto González

Mª Mercedes Soto González

VICEDECANA
Profesora Axudante Doutora (PAD)


+34 986 801 753
Mª del Rocio Abalo Núñez

Mª del Rocío Abalo Núñez

SECRETARIA
Profesora Axudante Doutora (PAD)


+34 986 801 754

DECANATO

Campus de Pontevedra
A Xunqueira s/n
36005 Pontevedra


+34 986 801 752 | +34 986 801 780