Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias 15
Optativas 24
Formación Específica 90
Prácticas externas e TFG 51
Total 240

 

Descrición do plan de estudos

Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Anatomía Humana 9 FB
Fisioloxía Humana 9 FB
Movemento Funcional en Fisioterapia 9 FB
Bioquímica e Biofísica 6 FB
Psicoloxía: Aplicacións en Ciencias da Saúde 6 FB
Afecccións medicocirúrxicas 9 FB
Afecccións médicas 6 FB
Afecccións cirúrxicas 6 FB

Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Fundamentos de Fisioterapia 6 OB
Valoración en Fisioterapia 6 OB
Cinesiterapia 9 OB
Fisioterapia Xeral 9 OB
Electroterapia e Ultrasonoterapia 6 OB
Fisioterapia Manipulativa Articular 9 OB
Fisioterapia Neurolóxica e especial 9 OB
Fisioterapia respiratoria e Masoterapia Especial 9 OB
Fisioterapia en Especialidades Clínicas I 9 OB
Fisioterapia en Especialidades Clínicas II 9 OB
Saúde Pública e Fisioterapia comunitaria 9 OB

Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Metodoloxía da Investigación en Ciencias da Saúde 9 OB
Radioloxía 6 OB

Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Fisioterapia na Discapacidade e Dependencia 6 OP
Fisioterapia Ergonómica 6 OP
Fisioloxía do exercicio e do esforzo 6 OP
Rehabilitación cardiaca 6 OP
Farmacoloxía 6 OP
Fisioterapia en Xinecoloxía e Obstetricia 6 OP
Fisioterapia no Deporte e na Actividade Física 6 OP
Fisioterapia no Linfedema 6 OP
Pilates aplicado en Fisioterapia 6 OP
Inglés para Ciencias da Saúde 6 OP

Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
Estadías Clínicas 42 PE
Traballo Fin de Grao 9 TFG