Facultade de Fisioterapia

Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección


Informe de Revisión do sistema pola Dirección - Curso 2015-2016

Taxas académicas


Indicadores de matrícula


Evolución da matrícula


Resultados das enquisas de satisfacción


Curso Grao de satisfacción do alumnado
Obxectivos Orientación PeDE Servizos Resultados Calidade Xeral
2015-2016 69,28% 69,20% 67,60% 74,80% 74,80% 72,20% 70,80%
2014-2015 81,40% 68,80% 69,40% 75,20% 75,40% 75,40% 72,00%
Curso Grao de satisfacción do profesorado
Obxectivos PeDE RRHH Servizos Resultados Orientación Calidade Xeral
2014-2015 91,40% 86,40% 77,40% 88,00% 89,40% 86,80% 82,80% 86,40%
Curso Grao de satisfacción dos titulados
Obxectivos Xustif. Orientación PeDE RRHH Servizos Resultados Calidade Xeral
2015-2016 67,20% 70,00% 59,20% 66,80% 67,20% 86,40% 66,80% 80,00% 70,40%
Curso Grao de satisfacción do PAS
Información Comunicación RRHH Servizos Calidade Xest. Titulación Xeral
2015-2016 77,80% 85,00% 56,60% 86,60% 73,40% 80,00% 77,40%

 

Cursos anteriores

 

Curso Grao de satisfacción do alumnado
ind. 74 ind. 73 ind. 71 ind. 72 ind. 75 Xeral
2013-2014 67,86% 61,86% 72,86% 67,14% 72,29% 69,29%
2012-2013 64,86% 54,29% 78,57% 61,14% 70,71% 67,43%
2011-2012 65,00% 72,57% 77,14% 64,29% 75,14% 73,86%

 

Curso Grao de satisfacción do profesorado
ind. 78 ind. 79 ind. 80 ind. 81 Xeral
2013-2014 83,14% 82,57% 79,14% 86,71% 84,86%
2012-2013 86,57% 79,00% 83,71% 89,57% 87,86%
2011-2012 88,29% 89,00% 81,86% 87,00% 86,86%