Última oportunidade para realizar o curso ponte

O próximo curso 2022/2023 será o último en poderase realizar o curso ponte de adaptación ao grao para as persoas que estean en posesión da titulación universitaria oficial de ciclo curto, correspondente ao anterior sistema de ordenación dos ensinos universitarios