Facultade de Fisioterapia

Acto de Benvida

Curso 2016-2017 5 de setembro de 2016

O vindeiro 5 de setembro terá lugar o Acto de benvida ao novo estudantado da Facultade na Aula Magna a partir das 12:00 horas.

Hora Actividade
12:00 - 12:10 h Presentación do Equipo Decanal
12:10 - 12:20 h Presentación do Grao en Fisioterapia
12:20 - 12:30 h Plan de Acción Titorial (titorías curriculares) (PAT)
12:30 - 12:40 h Presentación do Centro de Línguas
12:40 - 12:50 h Presentación SIOPE
12:50 - 13:00 h Delegación do Alumnado
13:00 - 13:10 h Relacións internacionais e Programas de Mobilidade
13:10 - 13:20 h Páxina web do centro: información e guías docentes
13:20 - 13:30 h Plataforma TEMA - FaiTIC
13:30 - 13:40 h Normas do centro: préstamo de laboratorios, taquillas, batas, zocos...
13:40 - 13:50 h Prácticas académicas: no centro e externas
13:50 - 14:00 h Actividades que desenvolve a Facultade e nas que colabora (eventos deportivos, charlas en centros educativos, conferencias ....)
14,00 h Visita guiada ás instalacións da Facultade