Facultade de Fisioterapia

Acto de Benvida

Curso 2017-2018 4 de setembro de 2017

O vindeiro 4 de setembro terá lugar o Acto de benvida ao novo estudantado da Facultade na Aula Magna a partir das 12.00 horas.

Hora Actividade
12.00 - 12.10 h Presentación do Equipo Decanal
12.10 - 12.20 h Presentación do Grao en Fisioterapia
12.20 - 12.30 h Plan de Acción Titorial (titorías curriculares) (PAT)
12.30 - 12.40 h Presentación do Centro de Línguas
12.40 - 12.50 h Presentación do SIOPE
12.50 - 13.00 h Delegación do Alumnado
13.00 - 13.10 h Relacións internacionais e Programas de Mobilidade (Erasmus)
13.10 - 13.20 h Páxina web do centro: información e guías docentes
13.20 - 13.30 h Plataforma TEMA - FaiTIC
13.30 - 13.40 h Normas do centro: préstamo de laboratorios, taquillas, batas, zocos...
13.40 - 13.50 h Prácticas académicas: no centro e externas
13.50 - 14.00 h Actividades que desenvolve a Facultade e nas que colabora (eventos deportivos, charlas en centros educativos, conferencias, ...)
14.00 h Visita guiada ás instalacións da Facultade