Maceiras García

Lecturer

Area of Public Health and Preventive Medicine
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Physiotherapy
Despacho 5

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 761
lurdesmg@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01201 |

Máster Universitario en Exercicio terapéutico en fisioterapia

P05M191V01103 | Metodoloxía da investigación

2nd term

Grao en Fisioterapia

P05G171V01107 |
P05G171V01207 |
P05G171V01314 | Cranio-Cervical Mandibular Physical Therapy

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Medicina e Saúde Pública

Research topics

  • Método epidemiolóxico
  • Indicadores de saúde e diagnóstico de saúde
  • Promoción da saúde e educación para a saúde